Დაბრუნების

212

ჩვენ მიერ გაყიდული ყველა პროდუქტი დაფარულია 14-დღიანი დაბრუნების პოლიტიკით.თუ გსურთ პროდუქტის დაბრუნება მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში, გაგზავნეთ ელ.წერილი შემდეგ მისამართზე:roddy@baichen.ltd, რომელშიც თქვენ უნდა ახსნათ დაბრუნების მიზეზი და საჭიროების შემთხვევაში მიაწოდოთ საკმარისი მტკიცებულება (როგორიცაა ფოტო ან ვიდეო).

ელ. ფოსტის გაგზავნის შემდეგ, დაგვიბრუნეთ პროდუქტი ახალ მდგომარეობაში.და თუ შესაძლებელია, ორიგინალურ შეფუთვაში.მოგზაურობის დროს პროდუქტის დაზიანებისგან დასაცავად, ფრთხილად გადაკეცეთ ისე, როგორც ქარხანაში იყო დაკეცილი და ჩადეთ ორიგინალურ ან მსგავს პლასტმასის ჩანთაში და მუყაოს კოლოფში.

მას შემდეგ რაც მივიღებთ საქონელ(ებ)ს ახალ მდგომარეობაში, ჩვენ სიამოვნებით დაგიბრუნებთ თანხებს შემდეგნაირად:

თუ ნივთს აბრუნებთ იმის გამო, რომ ისინი არ ჯდება და ჩვენ მივიღებთ საქონელს ახალ მდგომარეობაში, ჩვენ სიამოვნებით დაგიბრუნებთ დაბრუნებული საქონლის სრულ შესყიდვის ფასს, ტრანსპორტირების საფასურის გამოკლებით.(ჩვენ ვერ დაგიბრუნებთ გადაზიდვის საფასურს, რადგან გადავიხადეთ გადამზიდავი კომპანიისთვის თქვენი ამანათის მიწოდებისთვის და ამ ფულს უკან ვერ დავიბრუნებთ).

თუ ნივთს აბრუნებთ გადამზიდავი კომპანიის მიერ დაგვიანებული მიწოდების გამო, თქვენ ვერ გამოიყენებთ მას და ნივთები ჯერ კიდევ თავდაპირველ შეფუთვაშია, ჩვენ დაგიბრუნებთ დაბრუნებული საქონლის სრულ შესყიდვის ფასს, მიწოდების საფასურის გამოკლებით.თუ გადამზიდავი კომპანია გასცემს თანხის დაბრუნებას გადაზიდვის საფასურისთვის (მაგალითად, როდესაც დაგვიანებული მიწოდება მათი ბრალი იყო), ჩვენ სიამოვნებით გადმოგცემთ თანხის დაბრუნებას.

ჩვენ მიერ მიღებული ნივთები, რომლებიც დაზიანებულია ცუდი შეფუთვის გამო, დაგერიცხებათ 30%-იანი მარაგის საკომისიო, ტრანსპორტირების საფასურის გარდა, თანხის დაბრუნებამდე.

თანხის დაბრუნება არ მოხდება იმ კარგ, გამოუყენებელ, დაბრუნებულ ნივთებზე, რომლებიც საფოსტო მარკით არის დატანილი მიღებიდან 14 დღის შემდეგ.

მომხმარებელთა გადასახადი მაქსიმუმ ერთხელ მოხდება ტრანსპორტირების ხარჯებისთვის (ეს მოიცავს დაბრუნებას);პროდუქციის დაბრუნებისთვის მომხმარებლებზე გადასახადის გადახდა არ ხდება.